Instytucją, która miała najpoważniejszy…

Instytucją, która miała najpoważniejszy wpływ na rozwój projektowania w Polsce było stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie, które powstało w 1913 roku. Zajmowało się ono projektowaniem nowych mebli, galanterii ze skóry, farbiarstwem, tkactwem, introligatorstwem czy batikiem. Dowodem ogromnego szacunku dla Warsztatów Krakowskich był sukces podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, gdzie Polacy w tym wielu twórców Warsztatów Krakowskich otrzymali, aż 189 wyróżnień. W 1950 roku przez profesor Wandę Telakowską utworzony został Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP), który był jedną z pionierowych instytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym w Europie. W instytucie tym powstały pierwsze powojenne projekty dla polskiego przemysłu. W 1963 został utworzony Wydział Form Przemysłowych na ASP w Krakowie jako pierwsza polska szkoła wzornictwa. Wydział do dziś prowadzi kształcenie w zakresie sztuki projektowania o kierunku wzornictwo ze specjalnościami projektowanie produktu oraz komunikacji wizualnej. Podsumowując dowodem ogromnego szacunku dla Warsztatów Krakowskich był sukces podczas Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, gdzie Polacy w tym wielu twórców Warsztatów Krakowskich otrzymali aż 189 wyróżnień.